Statistik Rekod Pengemaskinian Agihan Zakat

Jumlah Aduan yang dilaporkan mengikut tahun 2021 = 647 ADUAN

54

JANUARI

18

FEBRUARI

61

MAC

83

APRIL

40

MEI

71

JUN

150

JULAI

135

OGOS

35

SEPTEMBER

0

OKTOBER

0

NOVEMBER

0

DISEMBER