Statistik Rekod Pengemaskinian Agihan Zakat

Jumlah Aduan yang dilaporkan mengikut tahun 2021 = 161 ADUAN

53

JANUARI

18

FEBRUARI

61

MAC

29

APRIL

0

MEI

0

JUN

0

JULAI

0

OGOS

0

SEPTEMBER

0

OKTOBER

0

NOVEMBER

0

DISEMBER