REKOD KEMASKINIAN AGIHAN ZAKAT



Sistem ini bertujuan untuk membolehkan kakitangan

agihan zakat jika terdapat sebarang kesalahan pada maklumat pemohon zakat




Sistem ini juga membolehkan kakitangan

agihan zakat untuk memaklumkan kepada kakitangan seksyen teknologi maklumat

untuk memadam atau menghapuskan maklumat pemohon zakat yang tidak diperlukan