REKOD KEMASKINIAN AGIHAN ZAKATSistem ini bertujuan untuk membolehkan kakitangan

agihan zakat jika terdapat sebarang kesalahan pada maklumat pemohon zakat
Sistem ini juga membolehkan kakitangan

agihan zakat untuk memaklumkan kepada kakitangan seksyen teknologi maklumat

untuk memadam atau menghapuskan maklumat pemohon zakat yang tidak diperlukan