Kalkulator Fidyah
Panduan Kalkulator Fidyah

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu kali ke-6 penggal ke-13 yang bersidang pada 18 ogos 2019 menetapkan bahawa kadar kiraan Fidyah adalah BERGANDA jika tidak mengantikan puasa tanpa uzur sehingga melangkaui tahun.

Secupak Beras = RM 1.75
Jumlah Tahun Puasa Ditinggalkan = Tahun Semasa - Tahun Ganti
Jumlah Fidyah = (Bilangan Hari Puasa ditinggalkan) x (Jumlah Tahun Puasa Ditinggalkan) x (Secupak Beras)

CONTOH 1:

Jika seseorang meninggalkan puasa selama 3 hari pada Ramadan tahun 2020 dan tidak menggantikan puasanya sehingga 3 kali bulan Ramadan (3 tahun / Ramadan 2023),maka kadar fidyahnya:

Harga Secupak Beras Bilangan Hari Puasa ditinggalkan Jumlah Tahun Puasa Ditinggalkan Jumlah Fidyah Yang Dikenakan (RM)
RM 1.75 3 3
(2020-2023)
RM 15.75
(9 Cupak Beras)
JUMLAH FIDYAH (RM) RM 15.75
(9 Cupak Beras)

CONTOH 2:

Jika seseorang meninggalkan puasa selama 3 hari dan 3 tahun berturut-turut (tahun 2020-2022) tanpa diqada' puasa yang ditinggalkan sehingga Ramadan 2023, maka kadar fidyahnya:
Tahun 2020 tinggal puasa 3 hari
Tahun 2021 tinggal puasa 3 hari
Tahun 2022 tinggal puasa 3 hari

Harga Secupak Beras Bilangan Hari Puasa ditinggalkan Jumlah Tahun Puasa Ditinggalkan Jumlah Fidyah Yang Dikenakan (RM)
RM 1.75 3 3
(2020-2023)
RM 15.75
(9 Cupak Beras)
RM 1.75 3 2
(2021-2023)
RM 10.50
(6 Cupak Beras)
RM 1.75 3 1
(2022-2023)
RM 5.25
(3 Cupak Beras)
JUMLAH FIDYAH (RM) RM 31.50
(18 Cupak Beras)


Tidak berpuasa beberapa hari pada tahun-tahun tertentu.

Harga Secupak Beras Bilangan Hari Puasa ditinggalkan Jumlah Tahun Puasa Ditinggalkan Jumlah Fidyah Yang Dikenakan (RM)
KES PERTAMA

(0 Cupak Beras)
KES KEDUA

(0 Cupak Beras)
KES KETIGA

(0 Cupak Beras)
KES KEEMPAT

(0 Cupak Beras)
KES KELIMA

(0 Cupak Beras)
KES KEENAM

(0 Cupak Beras)
KES KETUJUH

(0 Cupak Beras)
KES KELAPAN

(0 Cupak Beras)
KES KESEMBILAN

(0 Cupak Beras)
KES KESEPULUH

(0 Cupak Beras)
JUMLAH FIDYAH (RM) RM
(0 Cupak Beras)


KAEDAH BAYARAN

1. Kaunter Ibupejabat MAIDAM / Pejabat MAIDAM Daerah
2. Pindahan Bank / Perbankan Online:

NAMA BANK : BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
NAMA AKAUN : SUMBER AM / BAITUMAL
NO. AKAUN : 13017010056952

Maklumat Bayaran
***Format JPEG, PNG, JPG, PDF Sahaja (2MB)***